çal-çarpaz

çal-çarpaz
z. Çarpaz, çarpaz şəkildə. Qatarı döşündə, beldə çal-çarpaz; Tüfəngtapançalar edilmişdi saz. H. K. S.. <Qadın> başına örtdüyü, boğazına doladığı ağ yun şalın uclarını belinə çal-çarpaz bağlamışdı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • çatıx — almax: (Ağcabədi) azacıq dincəlmək, istirahət etmək, yorğunluğunu almaq. – Yasdı yolda atdan düşüf bir əz çatığ aldıx, sora getdix ◊ Çatıx vermək (Kürdəmir) – ipi çal çarpaz bağlamaq və ya keçirmək. – Sənəyə çatıx ver ki, ağırrığ az düşsün …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qolturmac — (Əli Bayramlı, Kürdəmir) çal çarpaz. – Qolturmac bağlanan iplər açılmadı (Əli Bayramlı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dağ — 1. is. 1. Yerin hündür, dik, yamaclı və zirvəli hissəsi. Qafqaz dağları. – Dağ dağa rast gəlməz, adam adama rast gələr. (Ata. sözü). Adətən ətəyi, yamacları və zirvəsi nisbətən aydın görünən hər hansı bir yüksəkliyə dağ deyilir. «Ümumi fiziki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağlamaq — f. 1. Qızdırılmış dəmirlə damğa vurmaq. Qoyunları dağlamaq. Atı dağlamaq. – Adamı ürəkdən, heyvanı budundan dağlarlar. (Ata. sözü). 2. məc. Yandırmaq. . . Şaxta qızmar bir dəmir kimi onu dağlayır. Ə. M.. 3. məc. Adətən «ürəyini», «sinəsini»,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilyarası — is. Sağalması uzun sürən və sağalandan sonra (adətən üzdə) yeri qalan yara. <Bəyin> çənəsinin yanları . . yanağında ilyarası, qırışıqlar, çal çarpaz cizgilər arasında bürüşmüşdü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarışmaq — f. 1. Başqa şeyin, ya şeylərin içərisinə girib orada itib getmək, ayrılmayacaq, fərqlənməyəcək, seçilməyəcək hala düşmək. Boyalar qarışdı. Kağızlar bir birinə qarışıbdır. – Bənövşə rəngli üfüqdə almaz parçası kimi parıldayan dan ulduzu əriyir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzun-uzun — sif. və zərf Çox uzun. . . Vəkillər yanlaricə uzun uzun ərizələr, siyahılar gətirmişdilər. C. M.. Uzunuzun kölgələr küçələri çal çarpaz doğrayıb bir birinə qarışırdı. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”